• English
 • Tiếng Việt

Catalogue

| KEO TRÁM XÂY DỰNG

| ỨNG DỤNG: MỐI NỐI MÁNG THU NƯỚC, MÁI CHE

Keo silicone acid

AS201. All purpose sealant

 • Trám vành đai cửa đi, cửa sổ
 • Dán nhôm kính
 • Trám khe hệ máng thu nước, mái che
 • Phù hợp cho khu vực ẩm ướt
Keo silicone trung tính cao cấp

AS208. Neutral silicone sealant

 • Keo silicone trung tính cao cấp
 • Trám vành đai cửa đi, cửa sổ
 • Dán nhôm kính
 • Trám khe hệ máng thu nước, mái che
 • Dùng trong nhà và ngoài trời
 • Đàn hồi vĩnh cửu ±25%
Keo trám hiệu suất cao MS sealant

AS.4001S High performance MS sealant

 • Keo trám hiệu suất cao MS sealant
 • Trám vành đai cửa đi, cửa sổ
 • Trám khe hệ máng thu nước, mái che
 • Phù hợp cho khu vực ẩm ướt
 • Dùng trong nhà và ngoài trời
 • Đàn hồi ±50%
Keo silicone trung tính hiệu suất cao

AS205. High performance silicone sealant

 • Keo silicone hiệu suất cao
 • Trám vành đai cửa đi, cửa sổ
 • Trám khe hệ máng thu nước, mái che
 • Phù hợp cho khu vực ẩm ướt
 • Dùng trong nhà và ngoài trời
 • Đàn hồi vĩnh cửu ±25%
Keo silicone trám khe tấm alu và ngoài trời

Weatherseal sealant AS207

 • Keo silicone trung tính cao cấp
 • Trám khe tấm alu composite (ACP)
 • Trám khe nối vành đai cửa
 • Trám vách ốp mặt dựng
 • Trám khe máng thu nước, hệ mái che
 • Trám vành đai cửa đi, cửa sổ
 • Dán cửa nhôm kính
 • Đàn hồi vĩnh cửu ±50%
 • Chuyên dùng cho ngoài trời

© 2019 Vinats. All rights reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com