• English
  • Tiếng Việt

Catalogue

Cầu KAMOMI, OSAKA NHẬT BẢN | Chống ăn mòn dây văng cầu / bridge cable anticorrosion

Hạng mục/item: Chống ăn mòn dây văng cầu / corrosion protection for bridge cable

Sản phẩm sử dụng/product used: Bộ sản phẩm chống ăn mòn kim loại ngoài trời Nitohullmac XG Series / Outdoor anticorrosion tape Nitohullmac XG, Nhật Bản.

Địa điểm/place: cầu Kamomi, Osaka, Nhật Bản

Năm thực hiện/year: 2014.

© 2019 Vinats. All rights reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com