Cầu KAMOMI, OSAKA NHẬT BẢN | Chống ăn mòn dây văng cầu / bridge cable anticorrosion

Hạng mục/item: Chống ăn mòn dây văng cầu / corrosion protection for bridge cable

Sản phẩm sử dụng/product used: Bộ sản phẩm chống ăn mòn kim loại ngoài trời Nitohullmac XG Series / Outdoor anticorrosion tape Nitohullmac XG, Nhật Bản.

Địa điểm/place: cầu Kamomi, Osaka, Nhật Bản

Năm thực hiện/year: 2014.

  • PGD: P.2304, Tòa CT5C, KĐT Văn Khê, Hà Đông, HN.

    Kho hàng: KĐT Văn Khê, Hà Đông, HN.

  • (+84) 382241661
  • sales@vinats.com
  • www.vinats.com

© 2019 Vinats. All rights reserved.