• English
  • Tiếng Việt

Catalogue

Iko Thompson Hai Phong | Trám mối nối khe co giãn, expansion joint sealing

Hạng mục/item: Trám mối nối khe co giãn sàn bê tông, vành đai cửa | expansion joint and window, door perimeter sealing 

Sản phẩm/product used: Keo trám mối nối AS4001S | Elastomerica joint sealant AS4001S

Địa điểm/place: KCN Nomura, huyện An Dương, Tp Hải Phòng.

Chủ đầu tư/client: Công ty Iko Thompson Vietnam

Năm thực hiện/year: 2018

Nhà thầu thi công/applied by: ATP.

© 2019 Vinats. All rights reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com