Iko Thompson Hai Phong | Trám mối nối khe co giãn, expansion joint sealing

| admin | Leave a Comment
Hạng mục/item: Trám mối nối khe co giãn sàn bê tông, vành đai cửa | expansion joint and window, door perimeter sealing  Sản phẩm/product used: Keo trám mối nối AS4001S | Elastomerica joint sealant AS4001S Địa điểm/place: KCN Nomura, huyện An Dương, Tp Hải Phòng. Chủ đầu tư/client: Công ty Iko Thompson Vietnam Năm thực hiện/year: 2018 Nhà thầu thi công/applied by: ATP.

Các dự án liên quan


  • PGD: P.2304, Tòa CT5C, KĐT Văn Khê, Hà Đông, HN

   Kho hàng: BT7-16, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
   Hotline: 038.224.1661
   Tư vấn giải pháp: 0789.000.134
   Email: sales@vinats.com www.vinats.com


  © 2016 Vinats. All rights reserved