• English
  • Tiếng Việt

Catalogue

Keo chống cháy AS1001 | Nhà máy Panasonic – KCN Thăng Long – giai đoạn 2

Hạng mục/item: Keo chống cháy cho vành đai cửa chống cháy, tường thạch cao | Fire rated door perimeter and gypsum wall joints

Sản phẩm/product used: Keo chống cháy AS1001 | Fire retardant sealant AS1001

Địa điểm/place: Nhà máy Panasonic, KCN Thăng Long 1 – giai đoạn 2.

Chủ đầu tư/client: Panasonic Vietnam

Năm thực hiện/year: 2020

Nhà thầu thi công/applied by: Viet Phat

 

© 2019 Vinats. All rights reserved.