• English
  • Tiếng Việt

Catalogue

KCN Thăng Long III | Trám khe co giãn sàn và mối nối vành đai cửa đi, cửa sổ

Hạng mục/item: Trám mối nối, khe co giãn sàn và mối nối vành đai cửa đi, cửa sổ | Sealaing floor expansion joints, window and door perimeter sealant joints

Sản phẩm sử dụng/product used: 

Keo trám AS4001S / MS sealant AS4001S

Địa điểm/place: KCN Thăng Long III, Vĩnh Phúc.

Chủ đầu tư/client: Tập đoàn Sumitomo.

Năm thực hiện/year: 2019

Nhà thầu thi công/applied by: ATP.

© 2019 Vinats. All rights reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com