• English
  • Tiếng Việt

Catalogue

Masan Thai Nguyen | Chống ăn mòn bu long, băng tải tuyển quặng

Hạng mục/item: Chống ăn mòn chân cột băng truyền tải quặng

Sản phẩm sử dụng/product used: Bộ sản phẩm chống ăn mòn kim loại ngoài trời Nitohullmac XG Series / Outdoor anticorrosion tape Nitohullmac XG, Nhật Bản.

Địa điểm/place: Núi Pháo, Đại Từ Thái Nguyên

Năm thực hiện/year: 5/2019.

 

© 2019 Vinats. All rights reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com