• English
  • Tiếng Việt

Catalogue

Bang dan NO6931 Xử lý nứt tường | wall crack repair | nhà máy Mani, Thái Nguyên

Mani Thái Nguyên | Zenten Tape NO6931

Sản phẩm sử dụng/Product used: Băng dán chống nứt tường Zenten Tape NO6931, Zenten LA

Địa điểm/place: Mani Thái Nguyên

Thời điểm/time: Nov 2020

Chủ đầu tư/client: Công ty Toda, Nhật Bản

Quy mô dự án/Project size: 1000 m2

Nhà thầu thi công/applied by: LT

© 2019 Vinats. All rights reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com