• English
  • Tiếng Việt

Catalogue

NO6931 xử lý nứt tường | WALL CRACK REPAIR

Sản phẩm sử dụng/Product used: Băng dán chống nứt tường Zenten Tape NO6931, Zenten LA

Địa điểm/place: Sunshine city, Nam Thăng Long, 40-floor high rise apartment buildings.

Thời điểm/time: Oct 2020

Chủ đầu tư/client: Hòa  Bình

Quy mô dự án/Project size: thử nghiệm / Pilot

Nhà thầu thi công/applied by: LT

© 2019 Vinats. All rights reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com