• English
  • Tiếng Việt

Catalogue

Victoria Văn Phú | Chống thấm, nứt tường ngoài | External wall crack repair

Hạng mục/item: Sửa chữa tường ngoài tòa nhà / External wall crack repair

Sản phẩm sử dụng/product used: Keo trám mối nối AS4001S, MS sealant AS4001S

Địa điểm/place: Khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Chủ đầu tư/client: Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest

Tư vấn đầu tư/Consultant: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC)

Năm thực hiện/year: Dec 01, 2018

Đơn vị thi công/applied by: Công ty cổ phần Tico Việt Nam

© 2019 Vinats. All rights reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com