• English
  • Tiếng Việt

Catalogue

Xử lý nứt tường chung cư cao tầng | High rise apartment building wall crack repair

Xử lý nứt tường chung cư cao tầng | Crack repair for high rise apartment building

Hạng mục: Nứt tường hành lang do co ngót vật liệu

Công trình: Công trình tòa nhà 40 tầng trên nền đất yếu, gần sống Hồng tại Hà Nội

Năm thực hiện: 2020

Vật tư sử dụng: Bộ kit xử lý nứt tường RF134

  1. Sơn lót RF143 Primer
  2. Keo trám khe đàn hồi hybrid jointing compound RF134
  3. Vữa bả dẻo RF102

Xem quy trình xử lý nứt tại đây

© 2019 Vinats. All rights reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com